Bifaldet - Roskilde

Udførelse af udvendig anlægsarbejder heriblandt udskiftning af jord, samt etablering af
insitustøbte stier

År: 2020.

Bifaldet - Roskilde
Galleri